Khoa dược

Khoa dược

Tháng 11 năm 2013  khoa Dược thuộc Phòng Khám Đa Khoa Medic City ra đời cho đến nay

Đến nay, Khoa tổ chức đầy đủ hệ thống các bộ phận chức năng gồm: hệ thống kho, nghiệp vụ dược, dược lâm sàng .

Hiện nay, toàn Phòng Khám đã áp dụng hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến và mạng lưới nhân viên Dược xuống từng khoa lâm sàng.

Nhà thuốc khoa Dược là một trong những Nhà thuốc Phòng Khám Medic City đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc - GPP”, với mục tiêu “Vì sức khỏe mọi người".

Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Tổng số viên chức và người lao động tại khoa Dược là 05 nhân viên, trong đó:

- Trưởng khoa: Dược sĩ Võ Hoàng Phúc

- Phụ trách Kỹ thuật viên trưởng: Dược sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Dược sĩ: Nguyễn Thị Thanh Thương

- Phụ Trách kho : Trần Phúc Hậu , Lê Thị xuân Trang

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

Chức năng:

Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Phòng Khám về toàn bộ công tác dược trong Phòng Khám nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ:

Khoa luôn chú trọng thực hiện triệt để những nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và luôn theo dõi hạn sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác…

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong Phòng Khám

Nghiên cứu khoa học:

- Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong Phòng Khám.

- Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

Những thành tích nổi bật:

- Hệ thống cảnh giác dược được thực hiện quy củ với nguồn thông tin về thuốc giả, thuốc bị đình chỉ lưu hành, rút số đăng ký rộng khắp đến từng khoa, phòng qua hệ thống thông tin điện tử nội bộ.

- Việc cấp phát thuốc BHYT tại khoa Dược được kiểm soát nghiêm ngặt từ việc ứng dụng hệ thống đọc mã vạch đến quy trình soạn thuốc - kiểm thuốc - giao thuốc để hạn chế đến mức thấp nhất việc nhầm lẫn trong việc cấp phát thuốc