Trang thiết bị

Trang thiết bị

Sử dụng dòng máy hiện đại nhất của Abbott, Sysmex, Roche,...và một số hãng khác, phục vụ các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, miễn dịch, vi sinh, xét nghiệm tầm soát ưng thư, giải phẫu bệnh,...

Hệ thống chuyển mẫu tự động khép kín:

  • Cơ chế vận hành tự động hoàn toàn, kết nối hai chiều.
  • Tốc độ vận chuyển mẫu nhanh.
  • Xử lý mẫu tự động chính xác, giúp trả kết quả trung bình trong thời gian 60 – 90 phút.